ML materjalid

Eesti keele lisaülesanded 2.klassile.

Interaktiivsete õppematerjalide komplekt 2. klassi eesti keele tunniks. (HotPot)
Õppematerjali olen koostanud Avita eesti keele õpiku põhjal.
1. Lünkharjutused
 1. Suur algustäht lauses
 2. Suur algustäht lauses
 3. Suur algustäht lauses
 4. Suur algustäht lauses
 5. Suur algustäht lauses
 6. Suur algustäht lauses
 7. Suur algustäht lauses
 8. Suluta kaashääliku pikkus
 9. Suluta kaashääliku pikkus
 10. Suluta kaashääliku pikkus
 11. Suluta kaashääliku pikkus
 12. Täishääliku pikkus
 13. Täishääliku pikkus
 14. Täishääliku pikkus
 15. Täishäälikuühend
 16. Täishäälikuühend
 17. Sulghäälik S-i kõrval
 18. Sulghäälik S-i kõrval
 19. Sulghääli S-i kõrval
2. Vastavusharjutused
 1. Lause. Jutt.
 2. Lause. Jutt.
 3. Tunne reegleid (Lauselõpumärgid)  
 4. "Arvutihaigus"
 5. Leia pealkiri
 6. Tunne lastekirjanikke
  3. Valikvastustega harjutused
  1. Tunne reegleid
  2. Tunne reegleid (silbitamine, poolitamine)
  3. Tunne reegleid
  4. Tunne reegleid
  5. Tunne reegleid (Liitsõna, I ja J sõnas, koma)
  4. Ristsõnad
  1. Tunne reegleid. (Tegusõna. Sulghääliku pikkus)
  2. "Jänku ja naeris"
  3. "Kes magab talveund?"
  4. "Rebane ja kalakoorem"
  5. Sõnavara rikastamine 1
  6. Sõnavara rikastamine 2
  Interaktiivsed testid
  1. "Koerlaps Berta seiklused" Kamille Saabre
  2.  Jaan Rannapi "Lühikesed lood"
  3.  "Lumeeit" Vennad Grimmid
  4. Jänku ja naeris. 
  5. Lühikesed lood. Jaan Rannap (Exlipse ristsõna) 
  6. Väike maja puuvõras. 2.kl õpik 2.osa